Logo Zenden Consultancy
Zenden Consultancy B.V.  
Home
Visie
Disciplines
Zelfstandig
Referenties
Publicaties
Gegevens
Contact

Visie

Ieder mens probeert in zijn werk een klein wereldje om zich heen te creëren waarin hij zich veilig voelt. De ene persoon wat meer dan de ander, maar het blijft een heel menselijke drang. Bij het aanbrengen van veranderingen op een afdeling of in een organisatie ben ik bereid om te stoeien met die veilige zone. Om de kwaliteit te verhogen kun je niet altijd vasthouden aan de werkmethodes waaraan men zo gewend was. Ik blijf kritisch en vraag me af waarom bepaalde zaken niet anders zijn gedaan of waarom die andere oplossing niet beter is, en kom met alternatieven. Het resultaat is dat een afdeling of organisatie op een hoger niveau gaat functioneren. Daarnaast help ik mensen om zichzelf een spiegel voor te houden. Mensen die dat doen dragen bij aan een verbetering van hun omgeving. Bij kritische personen hoeft dat veilige wereldje niet zo groot te zijn.

Als individu worden we steeds meer door de overheid in de gaten gehouden en gecorrigeerd. Met deze controle worden we geconfronteerd in onze woonomgeving, maar ook als we ons bijvoorbeeld op de openbare weg bevinden. We dienen ons aan regeltjes te houden en betalen er meestal leges voor. Wanneer dat niet gebeurt staat ons een sanctie te wachten in de vorm van een boete, dwangsom of anderszins. Op zich is dat heel logisch, zeker in een situatie waarbij onze bestuurders al die individuen en hun gedragingen in een bepaalde structuur willen brengen en houden; handhaven noemt men dat. Maar wanneer blijkt dat de regels niet goed toegepast zijn, of dat de instrumenten waarmee de overtreding gemeten wordt niet juist zijn of verkeerd toegepast zijn, kan dit vervelende en nadelige gevolgen hebben voor onszelf. Gelukkig hebben we de mogelijkheid om hier tegen in te gaan en niet zomaar klakkeloos te accepteren wat onze bestuurders ons opleggen. Ik ben van mening dat je altijd kritisch dient te kijken naar dergelijke beslissingen en nooit de bestuursbesluiten zomaar moet accepteren. Men heeft veel meer kansen dan men vaak denkt, dus adviseer ik die middelen te gebruiken en op zijn minst kritische vragen te stellen. Opvallend is dan, dat wanneer je ze dezelfde reactie teruggeeft als men in eerdere instantie aan jou heeft gegeven, ze daar over gepikeerd zijn en niet goed weten hoe daarmee correct om te gaan. Het wordt vaak nog erger wanneer blijkt dat je gelijk hebt…..